Galéria

Otthonunkban nagy hagyománya van az utógondozói ellátásnak. A gyermekvédelmi törvény alapján a dolgozók 21 éves korukig, nappali tagozaton tanulók 24, felsőfokon tanulók 25 éves korukig maradhatnak. Tanulmányaikat Budapest egész területén végezhetik. Minden fiatallal egyéni szerződést kötünk, ebben rögzítjük a helyzetükhöz igazodó támogatásainkat, valamint elvárásainkat. Az ellátásért a nem tanuló, jövedelemmel rendelkezők havi térítési díjat fizetnek, jövedelmük figyelembe vételével.

Az utógondozói ellátás színtere esetenként a csoport, ahol a fiatal felnőtt addig is nevelkedett, túlnyomórészt a Garzonház.

A Garzonház önálló szakmai egységként működik. A 17 db, egyenként 36 m2 alapterületű, komfortos, saját maguk által berendezett lakásokban gyakorolhatják az önállóság minden előnyét és nehézségét. A fiatal felnőttek önállóan vásárolnak, főznek, mosnak magukra, tartják rendben lakásukat, ill. beosztással a közös helyiségeket és a kertet. Sok a közös program, a foci, a kerti bográcsozás. Egyéni elbírálás esetén együttélés is lehetséges.

Olyan élettapasztalatokra tehetnek szert, ami nagy segítséget, biztos alapokat nyújt ahhoz, hogy az otthont végleg elhagyva tanult, képzett, magabiztos fiatal felnőttként kezdhessék meg önálló életüket. A minél nagyobb önállóság biztosítása mellett segítséget kapnak a házban lakó nevelőjüktől, az utógondozójuktól, és szükség szerint jogásztól, pszichológustól, orvostól.

Az utógondozói ellátás eredményességének egyik örömteli visszaigazolása a több évtizedre visszatekintő Unokatalálkozó, melyet hagyományosan minden évben Mikuláskor rendezünk, s melyre visszavárjuk a kikerült növendékeinket gyerekeikkel, párjukkal.